Åpen sone for eksperimentell informatikk

Foredrag
25. september 2013, kl. 9.45
Instituttseminar, Sundvollen hotell