Åpen sone for eksperimentell informatikk

Foredrag
28. august 2013, kl. 13.00
Formidlingsnettverket, MN-fakultetet, Universitetet i Oslo