Eksperimentell informatikk: Teknologier for læring og forståelse

Foredrag
12. juni 2013, kl. 14.00
Høgskolen i Østfold, Hankø