Lær å programmere med Processing

Foredrag
11. juni 2013, kl. 18.00
Norwegian Developers Conference, Lær Kidsa Koding

Se også minidokumentaren.

http://www.kidsakoder.no/2013/05/22/vi-inviterer-til-ndc-kodeklubben-11-juni/