Smarte sjongleringsballer

Foredrag
26. mai 2013, kl. 12.30
Norsk Teknisk Museums venneforeningn, Kjelsås