Formidling av matematikk og informatikk

Foredrag
22. mai 2013, kl. 12.00
Holmboeseminaret, Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo katedralskole