En reise gjennom mønstre

Foredrag
22. mai 2013, kl. 9.30
Holmboeprisen, Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo katedralskole