Introduksjon til programmering i Processing og NetLogo

Foredrag
6. mai 2013, kl. 18.10
Lær Kidsa Koding, Bouvet, Oslo