Eksperimentell informatikk

Foredrag
28. april 2013, kl. 14.00
Norwegian UNIX User Group (NUUG), Kjelsås