Eksperimentell informatikk: Teknologier for læring og forståelse

Foredrag
20. april 2013, kl. 16.45
UiO-festivalen 2013, Blindern