Rare roboter, smarte klær og merkelige musikkmaskiner: Bli en oppfinner med Arduino!

Foredrag
14. mars 2013, kl. 12.00
Åpen dag 2013, Universitetet i Oslo