Eksperimentering og annerledesmatematikk

Foredrag
23. november 2012, kl. 10.30
Skolebesøk, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo