Hva er Åpen sone for eksperimentell informatikk?

Foredrag
19. november 2012, kl. 11.30
Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo