Eksperimentell matematikk

Foredrag
8. november 2012, kl. 16.15
Foredrag for MAT1100 / MAT-INF1100 / INF1100, Universitetet i Oslo