Foredrag for Elvebakken skole

Foredrag
11. oktober 2012, kl. 10.20
Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo