Vitenskap, programmering og matematikk

Onsdag 26. september 2012 kl. 10.00
Onsdag 26. september 2012 kl. 11.00
Onsdag 26. september 2012 kl. 12.00
Onsdag 26. september 2012 kl. 13.00
Foredrag
26. september 2012
Ungforsk 2012, Universitetet i Oslo