Vitenskap, programmering og matematikk

Foredrag
26. september 2012
Ungforsk 2012, Universitetet i Oslo

Onsdag 26. september 2012 kl. 10.00
Onsdag 26. september 2012 kl. 11.00
Onsdag 26. september 2012 kl. 12.00
Onsdag 26. september 2012 kl. 13.00