Vitenskap, programmering og matematikk

Tirsdag 25. september 2012 kl. 9.00
Tirsdag 25. september 2012 kl. 10.00
Tirsdag 25. september 2012 kl. 11.00
Foredrag
25. september 2012
Ungforsk 2012, Universitetet i Oslo