Alternativ formidling av matematikk og informatikk

Foredrag
22. september 2012, kl. 13.00
NITO, Fagkonferansen for IT, Oslo