Motivasjon, mestring og matematikk

Foredrag
10. mai 2012, kl. 13.15
NKUL 2012, Trondheim