Informatikkshow

Foredrag
8. mars 2012
Åpen dag 2012, Universitetet i Oslo