Smarte sjongleringsballer med visuell forsterkning

Foredrag
17. september 2011
Idéfestivalen om digitalisering