Presentasjon av Åpen sone for eksperimentell informatikk

Foredrag
11. september 2011
Oslo Åpne Hus, Ole-Johan Dahls hus, Blindern