Informatikkens historie og smarte sjongleringsballer

Onsdag 7. september 2011 kl. 8.30
Onsdag 14. september 2011 kl. 8.30
Foredrag
7. september 2011, kl. 8.30
Valler VGS, med Morten Dæhlen