Editorkurs: Emacs/Vim

= Vim/Emacs =

* Velkommen [1/1]
- [X] Hvem er vi? [2/2]
 - [X] [[file:espeak.jpg][espeak]]
 - [X] [[file:rantonse.jpg][rantonse]]

* Grunnleggende [5/5]
- [X] Hva betyr alt vi ser?
- [X] Kommandoer / Modes
- [X] Notasjon
   C-x C-s
- [X] Åpne, redigere, lagre og lukke [4/4]
 - [X] Jobbe med flere filer
  - [X] Vinduer og buffere
  - [X] Tabs
 - [X] Klipp og lim effektivt [2/2]
  - [X] yy, p, registers, yankring
  - [X] Også vertikalt
 - [X] Undo / redo
 - [X] Navi ger effektivt
- [X] Finne hjelp [2/2]
 - [X] Hvordan finne hjelp, og hva er de beste kildene?
 - [X] Hvordan se tilgjengelige kommandoer?
* Litt mer avansert [0/4]
- [ ] Grunnleggende for java (og annen) programmering [0/6]
 - [ ] Kommentere inn og ut
 - [ ] Kompilering [0/2]
  - [ ] Jump to line
  - [ ] Kompilere i editoren [0/2]
   - [ ] Hoppe til neste feil
   - [ ] Vise alle feil
 - [ ] Search [0/2]
  - [ ] Helt enkelt til multifile search/replace
  - [ ] Nyttige shortcuts
 - [ ] Autoindentere
 - [ ] Autocomplete
 - [ ] Folding
- [ ] Sikkerhetskopering
- [ ] Diffing
- [ ] Åpne to vinduer, og kjør :diffthis i begge! [0/2]
  - [ ] Filmanipulering
  - [ ] Nyttige kommandoer

* Veien videre [0/2]
- [ ] Utseende [0/1]
 - [ ] colorshemes + fonts i vim
- [ ] Plugins [0/5]
 - [ ] Snipmate
 - [ ] FuzzyFinder
 - [ ] NERD_Tree
 - [ ] Project
 - [ ] taglist

Foredrag
9. mars 2011, kl. 16.00
Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo