Notasjonssystemer: Sjonglering og vitenskap

Tirsdag 21. september 2010 kl. 11.30
Onsdag 22. september 2010 kl. 13.30
Foredrag
21. september 2010, kl. 11.30
Ungforsk 2010, Universitetet i Oslo