Robotsvermer, simuleringer og kaos

Foredrag
11. april 2009, kl. 17.00
The Gathering 2009, Hamar