Informatikk på roterommet

Foredrag
5. mars 2009, kl. 10.30
Åpen dag 2009, Universitetet i Oslo