En lek med det uendelige

Tirsdag 26. september 2006
Onsdag 27. september 2006
Foredrag
26. september 2006
Ungforsk 2006, Universitetet i Oslo