Logikk og spill

Foredrag
9. mars 2006
Åpen dag 2006, Universitetet i Oslo