Variabelsplitting: konsistens og kompleksitet

Foredrag
2. februar 2006
Seminar i matematisk logikk

Torsdag 2. februar 2006
Torsdag 9. februar 2006