Logikk, paradokser og tenkende maskiner

Foredrag
8. mars 2005
Åpen dag 2005, Universitetet i Oslo