Drawing trees

Foredrag
12. desember 2003
Seminar i databehandling, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo