Sekventkalkyle med frie variabler og skolemisering

Foredrag
13. januar 2003
Hovedfagsseminar i logikk ved Språk, logikk og informasjon