Innføring i intuisjonistisk logikk

Foredrag
8. februar 2001
Hovedfagsseminar i logikk ved Språk, logikk og informasjon, Universitetet i Oslo

Torsdag 8. februar 2001
Torsdag 15. februar 2001
Torsdag 22. februar 2001