Roger Antonsen er Årets foreleser

Roger har gjort ekstraordinært undervisningsarbeid ved Institutt for informatikk i lengre tid. Han har rokket ved gammel forelesningsmetodikk og tatt i bruk digitale verktøy og metoder langt utover det som er vanlig ved universitetet. Roger har i mange år vært svært godt likt og kjent av studentene, og med sin formidable evne til å presentere og gjøre fagstoffet interessant, evner han å motivere studentene til interesse for et fagfelt som ellers kan virke tungt og fremmed.

Presse og media
20. oktober 2017
Titan.uio.no
intervju på nett