Størst av alt er uendeligheten

  • @ 16:10–30:30: Uendeligheten. Apekatter og Shakespeare. Ordet uendelig. Tallet π. Hilberts hotell. @ 24:00: Uendelig pluss én. Kardinaltall og ordinaltall. Tellbarhet. Kontinuumshypotesen.
  • @ 49:28–53:00: Sannsynlighet for å ha bursdag på samme dag. Bursdagsparadokset.

Vi finner bilder av alt som noensinne har skjedd - inne i tallet pi. Og så får vi besøk av en klimaforsker, tre dager etter at Trump blei valgt til president. Han er lav i hatten. Dessuten spør vi:

  • Hvordan holde bananer friske?
  • Hva kan gallene på eiketrær gjøre?
  • Hvorfor er det kaldere på fjellet?
  • Kan man se lengre om høsten?
  • Hvor lenge overlever veggedyr?

I panelet:

  • Partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samset
  • Logiker Roger Antonsen
  • Bevaringsbiolog Anne Sverdrup-Thygeson
Abels Tårn
Presse og media
11. november 2016
NRK P2
radio-guest