Også norske barn bør få lære programmering

Presse og media
8. juni 2016
Aftenposten
kronikk i avis