Abels tårn

Vi har sluttet å skrive for hånd – datamaskinen har overtatt alt fra korrespondanse til eksamensbesvarelser. Men har dette hatt noen effekt på hjernen? Kan det påvirke måten vi tenker på og hva vi tenker eller gjør dette oss mer i stand til å tenke kompliserte tanker?

Dataspill og datamaskiner og hjernen er de store temaene i Abels tårn i dag. Går det for eksempel an å lage proteser til hjernen, som for eksempel kan erstatte ødelagte deler? Kan dataspill brukes i rehabilitering av hjerneskadde?

Ukas panel:

  • Hjerneforsker Gaute Einevoll
  • Logiker Roger Antonsen
  • Spesial-ergoterapeut Truls Johansen
Abels tårn
Presse og media
24. april 2015, kl. 10.03
NRK P2, Ekko
radiogjest