Abels tårn

Presse og media
10. april 2015
NRK P2, Ekko
Frøsåing, vårblomster, baller som spretter, Golfstrømmen og uendeligheten – spørsmålene er som vanlig mange i Abels tårn. Vi setter over til Torkild Jemterud i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo

Ukas panel:
- Partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samset
- Botaniker Charlotte Sletten Bjorå
- Informatiker Roger Antonsen
Abels tårn