Vilt, vakkert og abstrakt

Presse og media
4. november 2014
Klartekst 1/2014, Universitetsforlaget
intervju i magasin