Programmering inn som fag i skolen?

Presse og media
14. juni 2014
SkoleMagasinet
artikkel på nett