Maker Faire Oslo: Snowy Start for Makers in 2014

Presse og media
21. januar 2014
Makezine.com
artikkel i magasin