(Vitenskapelig) matematisk tankegang

Se også https://titan.uio.no/node/601.

Jeg har vært så heldig å ha arbeidet sammen med Roger Antonsen i noen år, og ikke minst sett Roger i aksjon som lærer på Institutt for informatikk, som formidler av informatikk, matematikk og fysikk til unge mennesker, og som leder av Sonen [Åpen sone for eksperimentell informatikk]. Roger er noe av det beste jeg har sett og opplevd fra en lærerstol og jeg er særlig imponert over Rogers egenskaper knyttet til det å skape faglig engasjement og samhandling med studentene og mellom studentene.

Presse og media
8. juni 2013
Dærnt's Corner: Morten Dæhlens blogg
bloggpost