Kuben fra 80-tallet er tilbake

Presse og media
16. mars 2013
Aftenposten
avisartikkel