Talltriks og balltriks

Presse og media
12. februar 2013
Radio Nova, Vitenselskapet
radiointervju og nettartikkel