Smarte sjongleringsballer

Presse og media
15. september 2011
NRK P2, Ekko
radiointervju