Kreativitet, perspektivskifte, programmering og kunst i matematikk

Foredrag
19. February 2020, kl. 16.30
Røddingcentret @ Dagtilbud og skole, Vejen Kommune, Danmark

Mer informasjon: Matematik Boost