Foredrag
26. februar 2019, kl. 19.00
MHWirths Filosofi og Litteraturgruppe, Kantine, Butangen 20

Metaforer, matematikk og forestillingsevne