Foredrag
26. september 2018
Ungforsk 2018, Sophus Lies Auditorium, Universitetet i Oslo

Show: Mønsterglede

Onsdag, 26. september 2018, kl. 09.15
Onsdag, 26. september 2018, kl. 10.15
Onsdag, 26. september 2018, kl. 11.15

Mer informasjon: Ungforsk 2018