Foredrag
30. mai 2018, kl. 11.30
Digital Kompensedag, Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Kræsjkurs i algoritmer

Et lettfattelig og underholdende foredrag, hvor jeg fokuserer på grunnleggende begreper og litt historie, med mange eksempler og visuelle demonstrasjoner.

Beskrivelse av foredrag